succeed in the face of many difficulties

  1. Fiil birçok güçlüklerin karşısında başarı elde etmek