1. İsim tartışılı oturum, belirli bir konunun tartışıldığı bilimsel toplantı.
  2. İsim aynı konuda yazılmış bilimsel makale ve denemeler dergisi.
  3. İsim şölen, sempozyum, içkili ve yemekli sohbet.