1. Fiil to spit
  2. Fiil to expectorate on
  3. Fiil to spit out
to dam sb Fiil
to spit blood Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Ağızdaki tükürüğü, ... dışarı atmak