tahrif etmek

  1. Fiil to alter
  2. Fiil to cook
  3. Fiil to deface
  4. Fiil to gloss
  5. Fiil to falsify
  6. Fiil to alter fraudulently
  7. Fiil (meaning) to distort
  8. Fiil to distort
to tamper with a document Fiil
to tamper with a document Fiil
to tamper with a document Fiil
to alter a document Fiil
to falsify a document Fiil
to alter a cheque Fiil
to twist an account Fiil
to strain a law Fiil
to tamper with a text Fiil
to distort the meaning of a text Fiil
to circumvent a patent Fiil
to twist a report Fiil
to garble a report Fiil
to alter an instrument Fiil
to strain a law Fiil
to cook the books Fiil
to forge a passport Fiil