vergilendirmede zararın geçmiş yıl kârları ile mahsup edilmesi
vergilendirmede zararın gelecek yıl kârlarına mahsup edilmesi
vergileme zararını gelecek yıl kârları ile beyan etmek Fiil
vergi kaybı
vergi ziyaı İsim, Kamu Yönetimi