bir mevzii düşmana terketmek Fiil
bir mevzii düşmana terk etmek Fiil
düşmanı oyalamak Fiil
düşmanla kapışmak Fiil
vatanına ihanet etmek Fiil
düşmandan temizlenmiş
düşmanın olmaması
düşman yok
düşmanla temas
düşmana saldırma
bir kaleyi düşmana teslim etmek Fiil
düşmana baskın
düşman üzerine çullanma
düşmana karşı çıkmak Fiil
düşmanın bozulan morali
düşmanın bozulan moral,
düşmanı geri püskürtmek Fiil
düşmanı çarpışmaya zorlamak Fiil
düşman tarafına geçmek Fiil
düşmandan kaçtı
düşmanı kovmak Fiil
düşmanla muhaberede bulunmak Fiil
düşman hakkında gizli bilgi
düşmana saldırıda bulunmak Fiil
düşmana saldırıda bulunmak Fiil
düşmana baskınlar yapmak Fiil
düşmanı gözetleme
düşmana karşı büyük direnç göstermek Fiil
düşmanın kanadını çevirmek Fiil
düşmanla baş etmek Fiil
düşmanı şaşkına çevirmek Fiil
düşmanın yerini saptamak Fiil
düşman propagandası İsim
düşman propogandası İsim
düşmanın tarafını tutmak Fiil
düşmanla bir olmak Fiil
kaleyi düşmana teslim etmek Fiil
düşmanı püskürtmek Fiil
düşmana karşı direnmek Fiil
bir şehri düşmandan geri almak Fiil
düşmanın toplarını susturmak Fiil
düşmanı alt etmek Fiil
düşmana teslim olmak Fiil
bir kalenin düşmana teslimi İsim
düşmana teslim olmak Fiil
düşmana çullanmak Fiil
düşmanla ticaret
düşmanın saldırısına karşı koymak Fiil
Düşmanımın düşmanı dostumdur.
düşmanın direncini kırmak Fiil
düşman mevziini ele geçirmek Fiil
düşman mevziini zapt etmek Fiil
savaşı düşman topraklarına götürmek Fiil
düşmandan erken davranmak, atik davranıp önceden hücum etmek.
düşmanın ilerlemesini durdurmak Fiil
düşmanın geri çekilmesini kesmek Fiil
düşman kuvvetlerini yok etmek Fiil
düşmanı bir mevziden uzaklaştırmak Fiil
düşmanı memleketten kovmak Fiil
düşmanı mevzilerinden çıkarmak Fiil
düşmanı çekilmeye zorlamak Fiil
harekete geçirmek Fiil
düşmanı fena halde sıkıştırmak Fiil
düşman planları hakkında gizli bilgi sahibi olmak Fiil
düşmandan gizlenmek için küçük bir çukura girmek Fiil
düşman hareketlerini engellemek Fiil
düşman ellerinde
düşman hatlarına gizlice girmek Fiil
düşmanın bombardıman uçaklarının yolunu kesmek Fiil
savaş sırasında düşman yayın istasyonuna parazit yapmak Fiil
düşman radyo istasyonlarını savaş sırasında bozmak Fiil
düşmanın ilerlemesi karşısında direnme göstermemek Fiil
düşmanı mevziinden çıkartacak manevra yapmak Fiil
düşmanın hareketlerini gözetlemek Fiil
düşmanın başkentini işgal etmek Fiil
düşman hatlarına sızmak Fiil
düşmanı makinelitüfek ateşine tutmak Fiil
düşman hatlarını yarmak Fiil
düşmanı kaçırmak Fiil
düşmanı kaçırtmak Fiil
düşman mevziine saldırmak Fiil
düşmana barış için yalvarmak Fiil
düşmana karşı yandan harekete geçmek Fiil
düşmanla barış müzakerelerine girişmek Fiil
düşmanın kanadını yandan toparlamak Fiil
düşmanın kuvvetini küçümsemek Fiil
düşmanın planlarını altüst etmek Fiil
düşmanın direncini kırmak Fiil
halk düşmanı
düşmannın eline düşmek Fiil
düşmanın eline düşmek Fiil