the process

süreci hızlandırmak Fiil
gümrük muameleleri yapılmakta olan mallar İsim
dava tebligatına mani olmak Fiil
davanın tebliğini engelleme
düşünme süreci
satış sürecini hızlandırmak Fiil