icabet etmek Fiil
kabul etmeme
kabul etmekten başka çaresi yoktu
kabul etmekten başka çare kalmıyor
kabul etmeme
kabul etmeyi ret
kabul etmeye ret
kabul etmemek Fiil
kabul etmeyi reddetmek Fiil
öneriyi geri kabul etme
senet kırılır
malları teslim alma görevi
benimsetmek Fiil
kendini bir teklifi kabul etmek zorunda hissetmemek Fiil
malları kabul etmek zorunluğu
bir teklifi kabul etmeye hazır olma
kabul etmeyi reddetmek Fiil
birini bir teklifi kabul etmesi için dürtmek Fiil