to account for

sorulmak Fiil
birinden hesap sormak Fiil
birisinden bir şeyin hesabını sormak Fiil
birinden bir şeyin hesabını sormak Fiil
zorunda kalmak Fiil
bir şeyden mesul olmak Fiil
bir şeyin hesabını vermek Fiil
birine bir şeyin hesabını vermek Fiil
taksitli satmak Fiil
vadeli satmak Fiil