yaşına göre hareket etmek.
kendi ilkelerine göre hareket etmek Fiil
kendi kanaatine göre davranmak Fiil
kendi fikriyle hareket etmek Fiil
kişinin kendi yetki sınırları dışına çıkması
kişinin kendi yetki sınırları içinde hareket etmesi
davranışlarını yaşına uydurmak, yaşına göre hareket etmek, makul olmak.