to affiliate


affiliate with
(ABD): üye olmak/yapmak, katılmak.
to affiliate with a political party:
bir siyasî partiye üye olmak.
to affiliate a member to/with a society: bir kimseyi bir kuruma üye yapmak.