1. İsim hoşgörü, hoş görme, göz yumma, müsamaha/müsaade etme.
  2. İsim dayanma, katlanma, tahammül, sabır.
  3. İsim din işlerinde fikir farkını hoş görme, resmî dinden başkasına da müsaade etme.