çekme açısı
çatal kuvveti
cer makinesi, lokomotif, traktör, çekme motoru.
diesel-electric traction: dizel-elektrikli çekme.

diesel traction: dizel lokomotifi ile çekme.
electric traction: elektrikle cer/çekme.
steam traction: buharlı lokomotifle çekme.
çekme kuvveti