treat someone as an outpatient

  1. Fiil birine ayakta tedavi gören hasta muamelesi yapmak