1. gerçek düze, her yerde şakule dik olan hayalî düzey.