unable to pay one's debts

borçlarını ödemekten aciz