underestimation

  1. İsim az/ küçük/noksan paha biçme /değerlendirme/ tahmin etme.
  2. İsim küçümseme, değer vermeme, kıymet bilmeme.