1. Sıfat kentsel, kente/şehre ait, kentte yaşayan, kente özgü.
    urban district: İngilterede yönetim bölgesi.

    urban guerilla: şehir çete(ci)si.
    urban redevelopment= urban renewal: şehrin imarı/ gecekondulardan vb. temizlenmesi.
    urban sprawl: şehrin plânsız yayılması.
arsa İsim, Hukuk
kent planlaması İsim, Çevre ve Ekoloji