1. İsim yarar, fayda.
 2. İsim yararlı/faydalı/işe yarar şey.
 3. İsim kamu hizmeti: otobüs, tren, telefon, elektrik, havagazı, su vb.
 4. İsim, Ekonomi insan ihtiyaçlarını tatmin gücü.
 5. İsim çok sayıda insanın mutluluk ve refahı.
 6. Sıfat ekonomik yarar için beslenen/ kasaplık (hayvan).
  utility breeds.
 7. Sıfat her işe yarayan.
  a utility knife.
  general utility wagon: her işe yarayan araba.
 8. Sıfat kullanışlı, süs ve zarafetten ziyade işe yarayacak şekilde yapılmış.
  utility furniture.
Hizmet projelerinin inşaatı (NACE kodu: 42.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı (NACE kodu: 42.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı (NACE kodu: 42.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
toplam fayda
kardinal fayda
yararlılık derecesi
fayda derecesi
yararlık İsim
azalan marjinal fayda
azalan fayda
nihai fayda
bir navlun şeklini
yapısını değiştirmekle sağlanan veya artırılan yararlar
verim eksikliği
azalan yarar kanunu (bir malın artan miktarda tüketiminden elde edilen yarar veya tatminle ilgili bir ekonomi yasası
azalan yarar kanunu
eş marjinal fayda kanunu
marjinal yarar
marjinal fayda
belediye kamu hizmetleri İsim
ordinal fayda
mekân faydası İsim
kamu hizmetleri İsim
kamu hizmeti gören kuruluş
bir gayri menkulün fayda değeri
bir gayrimenkulün fayda değeri
şahsi kullanım
toplam fayda
Yardımcı (program) Bilgi Teknolojileri
fayda analizi
kullanım nesnesi
elektrik faturası
kamu hizmetleri menkul değerleri İsim
ikinci elden otomobil
savaş zamanında hükümetçe tespit edilen kalite ve fiyatta elbise/ayakkabı vb.
kamu hizmetleri (havagazı , su , elektrik) şirketi
kamu hizmetleri dairesi
mecra irtifak hakkı İsim, Hukuk
kamu hizmetleri fonu
(Br) basit ihtiyaç maddeleri İsim
maket bıçağı İsim
mecra İsim
tiyatroda/oyunlarda ufak roller alan kimse.
faydalı model İsim
telefon/elektrik direği.
kamu hizmetleri ücret tarifesi
bakım ve temizlik odası.
kamu hizmeti servisi
(Br) US kamu hizmetleri hisse senetleri İsim
ses teknisyeni İsim, Sinema
havagazı gibi kamu hizmetleri sağlayan bir şirketin hisse senetleri İsim
elektrik
kullanışlılık değeri
su gibi belediye hizmetlerinin ücretlerinin tespiti için değer biçme
nihai fayda kuramı
entegre kamu hizmeti sistemi
paranın marjinal faydası İsim
marjinal yarar (tüketicinin son biriminden sağladığı yarar) kuramı
belediye hizmetleri harcı
gaz , elektrik , su gibi hizmetler sunan limitet şirket
US kamu hizmetleri şirketi
umumi hizmet müessesesi
kamu hizmetleri (elektrik , su , havagazı gibi) tarifesi
(elektrik , su , havagazı gibi) kamu hizmetleri tarifesi
su , havagazı , elektrik gibi belediye hizmetleri İsim
elektrik gibi belediye hizmetleri İsim