1. İsim köylünün çiftliğini derebeyinin arzusuna göre işletmesi.
  2. İsim yarı hür yarı esir köylülük.
    villainage, villanage, villenage ile ayni anlama gelir.