1. kusma(k), istifrağ etme(k).
  2. püskür(t)me(k), fışkır(t)ma(k).
    The volcano vomited flames and molten rock.
  3. kusmuk, kusuntu.
  4. kusturucu ilâç.
kara kusmuk: sarı hummaya yakalananlarda bazen görülen siyahlaşmış kandan ibaret bir kusmuk ki hastalığın
tehlikeli bir safhaya girdiğini belirtir.
kan kusma.
kan kusturan herhangi bir hastalık.
kusturmak Fiil
ötmek (argo) Fiil