1. İsim burgaç, girdap.
  2. İsim kasırga.
  3. İsim önüne geçilmez durum, girdaba kapılmış gibi önlenemeyen/ kontrol edilemeyen olay, felaket, âfet.
    The
    two nations were unwillingly drawn into the vortex of war.
  4. İsim Descartes felsefesinde sonradan evreni oluşturan burgaçlı kozmik kütle.
sosyal yaşamın göbeği
su türbini
su çarkı
siyasetin çevrintisine çekilmek Fiil