walking fern

  1. yürüyen eğrelti
    (Camptosorus rhizophyllus). dalının uzandığı yerlere kök salan eğrelti otu.