1. Sıfat ağlamaklı, ağlayan, gözü yaşlı.
    not very well and feeling weepy.
  2. Sıfat sulu gözlü, çabuk ağlayan.
  3. Sıfat sızıntılı, (sıvı) sızdıran/ damlatan.