1. İsim, Bitki Türleri buğday
  2. Sıfat buğday rengi
  3. İsim buğday.
  4. İsim, Botanik buğday (bitki)
    (Triticum aestivium).
  5. İsim buğday tarlası, ekin, buğday mahsulü.
  6. İsim : buğday yetiştiren bölge.
buğday çimi suyu İsim, Gıda ve Mutfak
dökme buğday
siyez İsim, Bitki Türleri
iyi buğday rekoltesi
sert buğday. İsim
bütün mısırı satın almak Fiil
kızıl buğday. İsim
kavurma
buğday örneği
buğday tohumu
iyiyi kötüden ayırt etmek Fiil
iyiden kötüyü ayırt etmek Fiil
bahar buğdayı.
güzlük buğday, güzün ekilip yazın erken biçilen buğday.
buğday biti.
buğday yetiştirilen mıntıka
buğday yetiştiren mıntıka
gözleme.
wheat germ: buğday özü.
buğday karteli
buğday ürünü
buğday unu
buğday yetiştirme
buğday ürünü
buğday hasatı
elenmemiş buğday unu, kepekli un.
kepenek
(US) buğday borsası
(US) buğday borsası
buğday borsası
buğday pası, sürme hastalığı.
buğday sevkıyatı
buğday sevkiyatı
buğday kıtlığı
buğday nişastası İsim
buğday mıntıkası İsim
buğday bölgesi
buğday yetiştirilen bölge