1. İsim beyaz adam (Amerika zenciler beyazları aşağılamakta kullanırlar).