1. Sıfat istekli, gönüllü, isteyerek yapan.
    I am willing to go despite her attitude. He wasn't very willing to help.
  2. Sıfat hazır, razı.
    He is willing to wait. I am quite willing to tell him.
  3. Sıfat seve seve yapılan/verilen/kullanılan vb.
inşallah Zarf
inşallah Zarf
Allahın izniyle Zarf
Allah kısmet ederse Zarf
hazır ve gönüllü
iyi niyetini ispatlamak Fiil
gönüllü alıcı
iradi meleke
canı gönülden verilen armağan
gönüllü olarak verilen hibe
gönüllü yardım
gönüllü (olarak bütün işleri üzerine alan kimse).
hevesli satıcı
ayrıcalık tanımaya hazır
bir fiyat ödemeye hazır
gönüllü işçi
...'e çok daha isteksiz olmak Fiil
...'e çok daha istekli olmak Fiil
...'e istekli olmak Fiil
yanaşmak Fiil
yüksek fiyat ödemeye hazır olmak Fiil
gönlü razı olmamak Fiil