willing

  1. Adjective istekli, gönüllü, isteyerek yapan.
    I am willing to go despite her attitude. He wasn't very willing to help.
  2. Adjective hazır, razı.
    He is willing to wait. I am quite willing to tell him.
  3. Adjective seve seve yapılan/verilen/kullanılan vb.
inşallah Adverb
inşallah Adverb
Allahın izniyle Adverb
Allah kısmet ederse Adverb
hazır ve gönüllü
iyi niyetini ispatlamak Verb
gönüllü alıcı
iradi meleke
canı gönülden verilen armağan
gönüllü olarak verilen hibe
gönüllü yardım
gönüllü (olarak bütün işleri üzerine alan kimse).
hevesli satıcı
ayrıcalık tanımaya hazır
bir fiyat ödemeye hazır
gönüllü işçi
...'e çok daha isteksiz olmak Verb
...'e çok daha istekli olmak Verb
...'e istekli olmak Verb
yanaşmak Verb
yüksek fiyat ödemeye hazır olmak Verb
gönlü razı olmamak Verb