work for one's own living

  1. Fiil geçimini sağlamak için çalışmak
  2. Fiil geçiminısağlamak için çalışmak