you yourself

  1. bizzat sen, kendin (ifadeyi vurgulamada kullanılır).
    You yourself know it couldn't be true: Bunun
    doğru olamayacağını bizzat sen (pek âlâ) biliyorsun.
    You yourself told me: Sen kendin (bizzat sen) bana söyledin.
kendine adil davranmıyorsun
Kendin ettin, kendin buldun.
Kendin kaşındın.
kendinden utanmalısın