çiğ

  1. green
  2. fresh
  3. crude
  4. uncooked
  5. raw
  6. unbaked
  7. (fruit) unripe
steak tartare
pasty Noun
eating apple
to bedew Verb
avalanche
to jig Verb
ice stream
to snowball into Verb
to snowball Verb
drift avalanche

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Havadaki su buharının, akşam veya sabah ... gelmiş şekli, şebnem, jâle
  2. Pişirilmemiş, herhangi ... tâbi tutulmamış

Dağın yüksek yerlerinden kopup aşağıya doğru ... yuvarlandıkça büyüyen kar yığını