1. green
  2. fresh
  3. crude
  4. uncooked
  5. raw
  6. unbaked
  7. (fruit) unripe
steak tartare
pasty İsim
eating apple
to bedew Fiil
to jig Fiil
avalanche
ice stream
to snowball into Fiil
to snowball Fiil
drift avalanche

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Havadaki su buharının, akşam veya sabah ... gelmiş şekli, şebnem, jâle
  2. Pişirilmemiş, herhangi ... tâbi tutulmamış

Dağın yüksek yerlerinden kopup aşağıya doğru ... yuvarlandıkça büyüyen kar yığını