üşenmek

  1. Verb to not to have the energy or desire to do something .

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Bir işi yapmak husûsunda isteksizlik duymak, ... yapmak kendisine zor gelmek