1. Fiil to not to have the energy or desire to do something .

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir işi yapmak husûsunda isteksizlik duymak, ... yapmak kendisine zor gelmek