idari ve genel giderler Noun
: Allah-ü Azimüşşan için.
ambülans
içkiyi bırakmış olmak Verb
tren ile
tekerlekli araç ile
üstü kapalı yük taşıt aracı
= electrocardiogram.
= electroencephalogram.
: örneğin, meselâ, misal olarak. Grammar
örneğin, meselâ, örnek/misal olarak.
= electrocardiogram.
ekspres vagonu
= Fellow of the Royal Geographical Society.
(US) birinin hakkından gelmek Verb
trende teslim
g
yer çekimi ivmesi.
g
gram.
G
sırada 7'nci.
G
sol notası.
G clef: sol anahtarı.
G flat: sol bemol.
G minor: sol minör.
G sharp:
sol diyez.
G string: (kemanda) sol teli, kemanın en pes teli.
key of G: sol perdesi.
Music
G
iletkenliğin simgesi. Electronics
cin-tonik
treble clef
(US) federal polis görevlisi
yüksek hıza dayanabilmek için pilot ve astronotların giydikleri basınçlı giysi
İngilizce alfabenin 72nci harfi. Noun
G sesi:
get, go, German sözcüklerindeki gibi. Noun
baskı işlerinde g harfinin kalıbı. Noun
bin dolar (
Grand sözcüğünün kısaltılmışı). Noun
General Assembly.
General Average.
= Great Britain.
= Knight/Dame Grand Cross of the British Empire.
= Grand Cross of Bath.
= greatest common divisor.
= greatest common factor.
= Greenwich Civil Time.
Genel Karargâh Literature
asker, er, eski Amerikan askeri/neferi.
askerî disiplin ve usule çok bağlı.
A sergeant who was more GI than anyone. A captain who is very GI.
askerî, asker+, askere mahsus.
GI shoes: asker ayakkabısı, postal.
askerî yönetmeliğe/usullere uygun.
a GI haircut: asker traşı.
erler/askerler ile ilgili, onlara ait.
(askerî teftişe hazırlık olarak) temizlemek.
hükümetin sağladığı/dağıttığı/çıkardığı malzeme/bono vb. (Askere dağıtılan üniforma gibi).
G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi Proper Name, Cinema
= Greenwich mean astronomical time.
= Greenwich mean time.
= Grand Old Party, Republican Party.
General Practitioner.
general purpose.
Graduate in Pharmacy.
Grand Prix.
= General Post Office.
: Rus Gizli Polisi (1922-1935).
= genitourinary.
= gravimetric volume.
(Br) yük vagonu
High German.
His/Her Grace.
çok yüksek şeyleri hedeflemek Verb
= Judge Advocate General.
= Knight of the Garter.
: (Sovyetler Birliğinde 1954'te kurulan) Devlet Güvenlik Komitesi [

Komityet Gosudarstvyenoj Byezopasnosti
].
National Guard.
New Guinea.
no good.
içkiyi bırakmış durumda
üstü açık yük arabası Noun
tutukluyu hapishaneye götüren polis otosu Noun
: özgül ağırlık.
(US) steyşınvagon
vagona yükleme yapmak Verb
v.g
. = for example ; örneğin, meselâ.
V.G
. = Vicar-General.
tekerlekli servis masası
(Br) yük vagonu
vagon
dört tekerlekli yük arabası Noun
zırhlı savaş gemisi
tutukluları taşıyan polis arabası Noun
katar
(US) kendi deposu olmayan toptancı
(Br) yataklı vagon
(US) vagon yükü
yük manifestosu Noun
arabalı nakliye işleri Noun
(US) yük vagonu
vagon tekerleği
kendi kamyonuyla teslimat ya da satış yapan aracı ya da toptancı
vagonda taşınabilir
(US) navlun ücreti
arabacı
vagon yükü
araba yolu
şose
op. cit. Noun, Language-Literature
g
eight letter of the Turkish alphabet
G
stapelia
G
anaconda
G
Mendelian
G
Negrito
G
pagoda
G
pampean
G.I. Joe: The Rise of Cobra Proper Name, Cinema
I/O Information Technology

g
Latin asıllı ... sekizinci harfi