ımmaculate

lekesiz, tertemiz.
an immaculate tablecloth. an immaculate white suite. Adjective
günahsız, kusursuz, mükemmel, iyi ahlâklı, halûk, pak, saf.
immaculate behavior. Adjective
hatasız, yanlışsız (metin/yazı vb.). Adjective
düz renkli, beneksiz, tek renkli, alacasız. Adjective, Biology
dört başı mamur Adjective
açılmamış kitap
Günahsız Doğuş: Katolik kilisesine göre Meryem Ananın tamamnen günahsız olarak doğmuş olması inancı. Noun
bunun kutlandığı 8 Aralık günü. Noun