ımproving

düzelmekte olmak Verb
(borsa kapanış fiyatları) yükselmek Verb
iyiye gitmekte
düzelmekte