düzelmekte olmak Fiil
(borsa kapanış fiyatları) yükselmek Fiil
iyiye gitmekte
düzelmekte