şarlatan

  1. Noun charlatan
  2. cheat
  3. lobster
  4. mountebank
  5. tamperer
  6. humbug
irregular physician
quackish
quack doctor
mountebank

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Olduğundan fazla görünerek ve övünerek karşısındakini ... bırakan ve bundan yararlanan