1. İsim charlatan
  2. cheat
  3. lobster
  4. mountebank
  5. tamperer
  6. humbug
irregular physician
quackish
quack doctor
mountebank

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Olduğundan fazla görünerek ve övünerek karşısındakini ... bırakan ve bundan yararlanan