-ply

  1. Suffix “-katlı, -kat”.
    three-ply yarn : 3 kat iplik
ply
kullanmak, … ile çalışmak/iş görmek.
to ply the needle: iğne işi yapmak, dikiş dikmek.
ply
the oars: gayretle kürek çekmek.
Verb
ply
yapmak, (bir faaliyeti) sürdürmek/devam ettirmek.
to ply a trade: ticaret yapmak. Verb
ply
saldırmak, hamle/hücum etmek, sıkıştırmak, taciz etmek, yormak, bunaltmak.
to ply horses with a whip. Verb
ply
bol bol ikram etmek, ikrama boğmak.
to ply a person with drink: bir kimseye durmadan içki içirmek. Verb
ply
soru yağmuruna tutmak, sıkıştırmak, ısrarla sormak/ istemek,
argo başının etini yemek.
ply
someone with questions: birini soru yağmuruna tutmak.
Verb
ply
düzenli sefer yapmak, işlemek, gidip gelmek.
Boats that ply Bosphorus.
car plying for hire: kira otomobili, taksi. Verb
ply
sürekli çalışmak/uğraşmak/didinmek/meşgul olmak/iş görmek/gayret sarfetmek. Verb
ply
kat, katmer, katman, tabaka. Noun
ply
eğilim, meyil, temayül. Noun
işlemek Verb
bir meslek izlemek Verb
bir iş takip etmek Verb
bir iş yapmak Verb
(taksi şoförü , Br) müşteri beklemek Verb
müşteri için dolaşmak Verb
kendi işiyle uğraşmak Verb
...'lık mesleğini icra etmek Verb
birine durmadan içki içirmek Verb
birini sorular sorarak sıkıştırmak Verb
birini soru yağmuruna tutmak Verb
(araba vapuru) iki kıyı arasında gidip gelmek Verb
… ile beslemek/desteklemek/muamele etmek, … sağlamak.
to ply a fire with fresh fuel.