can't complain. (in response to "how are you?")

  1. Sentence, Idioms Fena değil. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben)
  2. Sentence, Idioms İyidir. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben)
  3. Sentence, Idioms İdare eder. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben)
  4. Sentence, Idioms Yuvarlanıp gidiyoruz. ("Nasılsın?" sorusuna cevaben)