central directorate for revolving funds

  1. Noun, Organizations Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü