central directorate for revolving funds

  1. İsim, Kurum İsimleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü