central directorate of revolving fund management

  1. Noun, Organizations Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü