central directorate of revolving fund management

  1. İsim, Kurum İsimleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü