court of st. james

  1. Noun İngiliz Krallık Sarayı.
    ambassador to the Court of St. James: İngiliz kralı/kraliçesi nezdinde elçi.
(Br) İngiliz Sarayı
İngiliz Krallık Sarayı.
ambassador to the Court of St. James: İngiliz kralı/kraliçesi nezdinde elçi. Noun