deputy directorate general for the balkans and central europe

  1. Noun, Organizations Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı