guinea worm

  1. iplik kurdu
    (Dracunculus medinensis): Hindistan ve tropikal Afrikada akar ve durgun sularda yaşayan
    ve larvası insan ve hayvan gövdelerinin alt kısmında ve bacaklarda asalak olarak deri altına yerleşip hastalığa sebep olan iplik gibi ince bir kurt.