international court of justice (icj)

  1. Uluslararası Adalet Divanı(Lahey Divanı)